CALVERO Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Katowicka 44
42-263 Wrzosowa
www.calvero.pl
biuro@calvero.pl

Technical and quotation department
tel. +48 34 375 8 002, 003, 004
fax: +48 34 375 8 011

Accounting department
tel. +48 34 375 8 006
fax +48 34 375 8 011

Paweł Piasecki
tel. +48 34 375 8 004
mobile: +48 609 680 519
email: piasecki@calvero.pl

Marcin Karkocha
tel: +48 34 375 8 007
mobile: +48 609 682 916
email: karkocha@calvero.pl